19. 4. 2010


niekoľko nových fotiek... stromov: acer campestre, acer ginala, carpinus betulus, cornus mas, malus sylvestris, cornus mas, cornus mas, carpinus betulus, ulmus minor

9. 4. 2010


úprava shari


presádzanie pokračuje s borovicami.:Borovica Watereri,gnom ,a čierna