22. 11. 2011

Buk v jesenných farbáchFagus sylvatica in autumn colors

18. 11. 2011

niekoľko nových yamadori /už v záhrade Several new Yamadori /

cornus mas
Carpinus betulus 35x50cm

niekoľko nových yamadori /už v záhrade
Several new Yamadori / already in mi garden

13. 7. 2011

Solitér -Juniperus Chinensis
Tvarovanie solitérnej Borievky
Celé tvarovanie som robil cca mesiac-po etapách,pretože boli urobené dosť drastické zásahy ,hlavne ohyby konárov . Strom bol,aj je vo vynikajúcej kondícii.
Shaping solitary Juniper
Entire texturing I did about a month-stages, because they were made rather drastic measures, especially bending branches. The tree was, and is in excellent condition.

27. 3. 2011


Už onedlho uvidíte na výstavách
Very soon you will see on the exhibitions

27. 1. 2011Nový cornus mas nájdený na zimnej prechádzke /označené s červeným je iný strom/
New cornus mas found for winter walking / marked with red is another tree /

10. 1. 2011
Môj nový stolík /45x34x6cm/,robil som na ňom cca mesiac ,bude pod tento hrab
My new table / 45x34x6cm /, I did it for about a month, will be under this hornbeam