27. 1. 2011Nový cornus mas nájdený na zimnej prechádzke /označené s červeným je iný strom/
New cornus mas found for winter walking / marked with red is another tree /