19. 4. 2010


niekoľko nových fotiek... stromov: acer campestre, acer ginala, carpinus betulus, cornus mas, malus sylvestris, cornus mas, cornus mas, carpinus betulus, ulmus minor

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára